Licytacje

LICYTACJE

Pierwsza licytacja nieruchomości
SYGNATURA: Km 982/14
DATA LICYTACJI: Październik, 2016 - 14:15
NR LIC.: 1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1O/00014099/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-10-2016r. o godz. 14:15 w Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny 72-100 Goleniów


Druga licytacja nieruchomości położonej w Przemoczu
SYGNATURA: Km 402/14
DATA LICYTACJI: Październik, 2016 - 14:00
NR LIC.: 2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1O/00003823/5 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2016r. o godz. 14:10 w Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny 72-100 Goleniów,


Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Marszewie
SYGNATURA: Km 1512/13
DATA LICYTACJI: Październik, 2016 - 14:30
NR LIC.: 1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1O/00008777/2 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-10-2016r. o godz. 14:30 w Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny 72-100


Druga licytacja nieruchomości położonej w Mostach
SYGNATURA: Km 1495/13
DATA LICYTACJI: Październik, 2016 - 14:00
NR LIC.: 2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ10/00048274/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2016r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny 72-100 Goleniów,