Licytacje

LICYTACJE

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Nowogardzie
SYGNATURA: KM 1348/13
DATA LICYTACJI: Czerwiec, 2016 - 14:15
NR LIC.: 1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1O/00033658/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-06-2016r. o godz. 14:15 w Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny 72-100 Goleniów


Pierwsza licytacja- Renault Laguna
SYGNATURA: Km 1096/15
DATA LICYTACJI: Czerwiec, 2016 - 11:00
NR LIC.: 1

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2016r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika: Goleniów, ul. Szkolna 18 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza


Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Budzieszowcach
SYGNATURA: Km 174/15
DATA LICYTACJI: Czerwiec, 2016 - 14:00
NR LIC.: 1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1O/00032047/3 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-06-2016r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny 72-100


Pierwsza licytacja ruchomości
SYGNATURA: KM 399/16
DATA LICYTACJI: Czerwiec, 2016 - 13:00
NR LIC.: 1

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Bartłomiej Bąk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2016r. o godz. 13:00 w kancelarii komornika: Goleniów, ul. Szkolna 18 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza